ഈ യുവാക്കൾ രാമായണം വായിക്കുന്നു

ഈ യുവാക്കൾ രാമായണം വായിക്കുന്നു

Please share

രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ബാസിത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ, ഈ മുസ്ലീം യുവാവ് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ, ലക്ഷ്മണന്റെ കോപവും ശ്രീരാമന്റെ സാന്ത്വനവും വിവരിക്കുന്ന “അയോധ്യാ കാണ്ഡ” ത്തിലെ വരികൾ വിശദീകരിക്കും. .

തുഞ്ചത്തു രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ച ഇതിഹാസത്തിന്റെ മലയാളം പതിപ്പായ ‘അധ്യാത്മ രാമായണ’ത്തിലെ വരികൾ അദ്ദേഹം അനായാസമായും സരസമായും അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, വരികളുടെ അർത്ഥവും സന്ദേശവും വിശദമായി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

മഹത്തായ ഇതിഹാസത്തിലെ ഈ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ഡിസി ബുക്‌സ് അടുത്തിടെ ഓൺലൈനിൽ നടത്തിയ രാമായണ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായി ഉയർന്നുവരാൻ ബാസിത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളേജ് സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് ജാബിറിനെയും സഹായിച്ചു.

രാമായണ ക്വിസിൽ ഇസ്‌ലാമിക് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നേടിയ വിജയം മാധ്യമശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവരുടെ അഭിനന്ദങ്ങൾ ഇരുവരെയും തേടിയെടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യർ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം തല്ലുന്ന ഈ കാലത്ത് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഈ യുവാക്കൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *