ഇങ്ങനെയുളള ധീരരായ മനുഷ്യരുടെ പോരാട്ടങ്ങളും വിജയങ്ങളും ആരെയാണ് കോരിത്തരിപ്പിക്കാത്തത്?

Please share

26 വയസിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കേ 2009 ൽ നൂറു കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് തട്ടിപ്പ് തടഞ്ഞയാളായിരുന്നു റിങ്കു റാഹേ .

ക്രിമിനൽ മാഫിയ അദ്ദേഹത്തിന് നേരേ വെടിയുതിർത്തു. 7 ബുള്ളറ്റുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഏൽക്കുകയും ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അധികാരത്തിൽ എത്തിയവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിച്ചു. മായാവതി മുതൽ യോഗി വരെ മാനസിക രോഗിയെന്ന് മുദ്രകുത്തി . ശമ്പളവും ഇൻക്രിമെന്റും തടഞ്ഞു.

തളരാതെ അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കും അനീതിക്കും എതിരായി പോരാടി. ഇപ്പോൾ 40 -ാം വയസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സിവിൽ സർവീസിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം.

ഇങ്ങനെയുളള ധീരരായ മനുഷ്യരുടെ പോരാട്ടങ്ങളും വിജയങ്ങളും ആരെയാണ് കോരിത്തരിപ്പിക്കാത്തത് ?❤️

Dr. Sajeev Dev
Dr. Sajeev Dev
Articles: 727

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *